Snack Box 10. : ขนม 2 ชิ้น C + D + น้ำผลไม้ ราคา 109 บาท

Snack Box 10. : ขนม 2 ชิ้น C + D + น้ำผลไม้ ราคา 109 บาท

ชุดอาหารว่าง Snack Box การบินไทย ชุดที่ 10. – เลือกเบเกอรี่ได้ 2 ชิ้น จาก C 1 ชิ้น และ D 1 ชิ้น ในชุดมีน้ำผลไม้ 1 ถ้วย เบเกอรี่ C : กะหรี่พัฟไก่, แยมโรล, โรลใบเตย, โรลช็อกโกแลต, โรลกาแฟ, โรลเผือก, ซอสเซจโรล, พายสับปะรด, เดนิชเพสตรี้, พายไก่เห็ด, พายไก่หยองพริกเผา,...
Snack Box 9. : ขนม 2 ชิ้น C + C + น้ำผลไม้ ราคา 105 บาท

Snack Box 9. : ขนม 2 ชิ้น C + C + น้ำผลไม้ ราคา 105 บาท

ชุดอาหารว่าง Snack Box การบินไทย ชุดที่ 9. – เลือกเบเกอรี่ได้ 2 ชิ้น จาก C 2 ชิ้น ในชุดมีน้ำผลไม้ 1 ถ้วย เบเกอรี่ C : กะหรี่พัฟไก่, แยมโรล, โรลใบเตย, โรลช็อกโกแลต, โรลกาแฟ, โรลเผือก, ซอสเซจโรล, พายสับปะรด, เดนิชเพสตรี้, พายไก่เห็ด, พายไก่หยองน้ำพริกเผา,...
Snack Box 8. : ขนม 2 ชิ้น B + D + น้ำผลไม้ ราคา 98 บาท

Snack Box 8. : ขนม 2 ชิ้น B + D + น้ำผลไม้ ราคา 98 บาท

ชุดอาหารว่าง Snack Box การบินไทย ชุดที่ 8. – เลือกเบเกอรี่ได้ 2 ชิ้น จาก B 1 ชิ้น และ D 1 ชิ้น ในชุดมีน้ำผลไม้ 1 ถ้วย เบเกอรี่ B : ขนมปังชาเขียวถั่วแดง, บลูเบอร์รีเพสตรี้, ขนมปังไส้กรอก, เลมอนโรล+3บาท เบเกอรี่ D : ชิกเก้นโรล, ทูน่าพัฟ, พายไก่และแฮมหมู, ซินนามอนโรล...
Snack Box 7.2 : ขนม 2 ชิ้น B + C + น้ำผลไม้ ราคา 94 บาท

Snack Box 7.2 : ขนม 2 ชิ้น B + C + น้ำผลไม้ ราคา 94 บาท

ชุดอาหารว่าง Snack Box การบินไทย ชุดที่ 7.2 – เลือกเบเกอรี่ได้ 2 ชิ้น จาก B 1 ชิ้น และ C 1 ชิ้น ในชุดมีน้ำผลไม้ 1 ถ้วย เบเกอรี่ B : ขนมปังชาเขียวถั่วแดง, บลูเบอร์รีเพสตรี้, ขนมปังไส้กรอก, เลมอนโรล+3บาท เบเกอรี่ C : กะหรี่พัฟไก่, แยมโรล, โรลใบเตย, โรลช็อกโกแลต,...
Snack Box 7.1 : ขนม 2 ชิ้น A + D + น้ำผลไม้ ราคา 94 บาท

Snack Box 7.1 : ขนม 2 ชิ้น A + D + น้ำผลไม้ ราคา 94 บาท

ชุดอาหารว่าง Snack Box การบินไทย ชุดที่ 7.1 – เลือกเบเกอรี่ได้ 2 ชิ้น จาก A 1 ชิ้น และ D 1 ชิ้น ในชุดมีน้ำผลไม้ 1 ถ้วย เบเกอรี่ A : พายลูกตาล, บัตเตอร์เค้ก, มาเบิ้ลเค้ก, เค้กลูกเกด เบเกอรี่ D : ชิกเก้นโรล, ทูน่าพัฟ, พายไก่และแฮมหมู, ซินนามอนโรล ราคาชุดละ 94 บาท...
Snack Box 6 : ขนม 2 ชิ้น A + C + น้ำผลไม้ ราคา 88 บาท

Snack Box 6 : ขนม 2 ชิ้น A + C + น้ำผลไม้ ราคา 88 บาท

ชุดอาหารว่าง Snack Box การบินไทย ชุดที่ 6 – เลือกเบเกอรี่ได้ 2 ชิ้น จาก A 1 ชิ้น และ C 1 ชิ้น ในชุดมีน้ำผลไม้ 1 ถ้วย เบเกอรี่ A : พายลูกตาล, บัตเตอร์เค้ก, มาเบิ้ลเค้ก, เค้กลูกเกด เบเกอรี่ C : กะหรี่พัฟไก่, แยมโรล, โรลใบเตย, โรลช็อกโกแลต, โรลกาแฟ, โรลเผือก, ซอสเซจโรล,...
Snack Box 5 : ขนม 2 ชิ้น A + B + น้ำผลไม้ ราคา 76 บาท

Snack Box 5 : ขนม 2 ชิ้น A + B + น้ำผลไม้ ราคา 76 บาท

ชุดอาหารว่าง Snack Box การบินไทย ชุดที่ 5 – เลือกเบเกอรี่ได้ 2 ชิ้น จาก A 1 ชิ้น และ B 1 ชิ้น ในชุดมีน้ำผลไม้ 1 ถ้วย เบเกอรี่ A : พายลูกตาล, บัตเตอร์เค้ก, มาเบิ้ลเค้ก, เค้กลูกเกด เบเกอรี่ B : ขนมปังชาเขียวถั่วแดง, บลูเบอร์รีเพสตรี้, ขนมปังไส้กรอกไก่, เลมอนโรล+3บาท...
Snack Box 4 : ขนม 1 ชิ้น D + น้ำผลไม้ ราคา 68 บาท

Snack Box 4 : ขนม 1 ชิ้น D + น้ำผลไม้ ราคา 68 บาท

ชุดอาหารว่าง Snack Box การบินไทย ชุดที่ 4 – เลือกเบเกอรี่ D ได้ 1 ชิ้น ในชุดมีน้ำผลไม้ 1 ถ้วย เบเกอรี่ D : ชิกเก้นโรล, ทูน่าพัฟ, พายไก่และแฮมหมู, ซินนามอนโรล ราคาชุดละ 68 บาท เบเกอรี่ D ชิกเก้นโรล พายไก่และแฮมหมู ทูน่าพัฟ ซินนามอนโรล น้ำผลไม้รวม...
Snack Box 3 : ขนม 1 ชิ้น C + น้ำผลไม้ ราคา 64 บาท

Snack Box 3 : ขนม 1 ชิ้น C + น้ำผลไม้ ราคา 64 บาท

ชุดอาหารว่าง Snack Box การบินไทย ชุดที่ 3 – เลือกเบเกอรี่ C ได้ 1 ชิ้น ในชุดมีน้ำผลไม้ 1 ถ้วย เบเกอรี่ C : กะหรี่พัฟไก่, แยมโรล, โรลใบเตย, โรลช็อกโกแลต, โรลกาแฟ, โรลเผือก, ซอสเซจโรล, พายสับปะรด, เดนิชเพสตรี้, , พายไก่เห็ด, พายไก่หยองน้ำพริกเผา, ครัวซองไส้กรอกไก่...
Snack Box 2 : ขนม 1 ชิ้น B + น้ำผลไม้ ราคา 52 บาท

Snack Box 2 : ขนม 1 ชิ้น B + น้ำผลไม้ ราคา 52 บาท

ชุดอาหารว่าง Snack Box การบินไทย ชุดที่ 2 – เลือกเบเกอรี่ B ได้ 1 ชิ้น ในชุดมีน้ำผลไม้ 1 ถ้วย เบเกอรี่ B : ขนมปังชาเขียวถั่วแดง, บลูเบอร์รีเพสตรี้, ขนมปังไส้กรอกไก่, เลมอนโรล+3บาท ราคาชุดละ 52 บาท เบเกอรี่ B ขนมปังชาเขียวถั่วแดง บลูเบอร์รีเพสตรี้ ขนมปังไส้กรอก...